1 Nhà Đất Dĩ An

2 Nhà Đất Bến Cát

3 Nhà Đất Thuận An

4 Nhà Đất Tân Uyên

5 Nhà Đất Phú Giáo

6 Nhà Đất Bàu Bàng

7 Nhà Đất Dầu Tiếng

8 Nhà Đất Thủ Dầu Một