1 Nhà Đất Dĩ An

2 Nhà Đất Bến Cát

3 Nhà Đất Thuận An

4 Nhà Đất Dầu Tiếng

5 Nhà Đất Tân Uyên

6 Nhà Đất Phú Giáo

7 Nhà Đất Bàu Bàng

8 Nhà Đất Thủ Dầu Một