Sinh năm 1995 mệnh gì ? Tuổi Ất Hợi Nam và Nữ

1995 mệnh gì ? Thông tin về Bảng Tra Cứu (Cunh Mệnh) gia chủ sinh năm 1995 (Tuổi Ất Hợi) tương ứng với tuổi của gia chủ đã giải đáp thắc mắc về (Cunh Mệnh) của mình!

Sinh năm 1995 mệnh gì ?

1995 tuổi Ất Hợi sinh mệnh gì

Năm sinh: 1995

Âm lịch: Ất Hợi – Quá Vãng Chi Trư (Lợn hay đi)

Ngũ hành: Hỏa – Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)

Mệnh nam: Khôn Thổ

Mệnh nữ: Khảm Thuỷ

Tương sinh: Thổ, Mộc.

Tương khắc: Kim, Thủy.

(Cung mệnh) Nam: Khôn Thổ thuộc (Tây Tứ Mệnh)

(Cung mệnh) Nữ: Khảm Thuỷ thuộc (Đông Tứ Mệnh)

Bạn đang xem