Việt Nam nhận 3 triệu liều vaccine Moderna trong tuần này

Việt Nam nhận 3 triệu liều vaccine Moderna trong tuần này do Mỹ cung cấp cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX sẽ được bàn giao cuối tuần này….

Read more »