Nội suy là gì? Hàm nội suy tuyến tính trong Excel

Nội suy là gì? Hàm nội suy tuyến tính trong Excel. Theo đó nội suy được xem là một công cụ của toán học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Do đó, Excel cũng cung cấp cho bạn các hàm nội suy để tính toán dữ liệu. Cùng tìm hiểu sơ lược về 2 hàm nội suy cơ bản nhất bao gồm: Hàm Forecast và Hàm Trend.

#1 Giới Thiệu

Nội suy là gì: Nội suy được biết đến là một phương pháp ước tính giá trị của những điểm dữ liệu chưa biết trong phạm vi của một tập hợp rời rạc chứa một số điểm dữ liệu đã biết

Hàm Forecast và hàm Trend: Đây là phương pháp dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính theo đó sẽ dựa vào những giá trị hiện có.

Xem Thêm  50 Kiểu Tóc Nữ Mặt Tròn Đẹp - ( đánh tan lớp MỠ trên má )

Phương trình: Theo đó phương trình đường thẳng của 2 hàm này là y = ax + b.

#2 Cú Pháp

A. Hàm Forecast = FORECAST (x, known_y’s, known_x’s)

* Trong đó:

 • x được xem là điểm dữ liệu dự đoán giá trị cho nó.
 • known_y’s được xem là mảng phụ thuộc (là tập hợp những giá trị y)
 • known_x’s được xem là mảng độc lập (là tập hợp những giá trị x)

B. Hàm Trend = TREND (known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const])

* Trong đó:

 • known_y’s được xem là mảng phụ thuộc (là tập hợp những giá trị y)
 • known_x’s được xem là mảng độc lập (là tập hợp các giá trị x)
 • new_x’s được xem là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm TREND trả về giá trị y tương ứng.
 • const được xem là một giá trị logic cho biết có bắt buộc hằng số b bằng 0 hay không.
 • Nếu là TRUE (1) hoặc bỏ qua thì b sẽ khác 0.
 • Nếu là FALSE (0) thì b = 0, phương trình đường thẳng sẽ có dạng y = ax.
Xem Thêm  50 kiểu tóc nam đẹp mới nhất 2021 (các cô gái phải ngước nhìn)

#3 Ví Dụ

Để bạn dễ dàng hình dung được 2 hàm phía trên, trong bảng số liệu dưới đây chúng ta cùng xem về ví dụ sau đây:

Trong hình ảnh phía trên bạn sẽ thấy với những mức giá thành khác nhau ta sẽ có doanh thu tương ứng với nó. Chúng ta sẽ cần dự đoán ở mức giá thành 770.010 nếu vậy doanh thu sẽ là bao nhiêu.

– Nếu chúng ta sử dụng hàm FORECAST thì công thức tính sẽ như sau:

= FORECAST(B7,A2:A6,B2:B6)

Kết quả công thức tính hàm FORECAST sẽ cho ra:

– Nếu chúng ta sử dụng hàm TREND thì công thức tính sẽ như sau:

Xem Thêm  Công ty TNHH SX-TM & DV Linh Nguyên | Công ty môi giới BĐS

=TREND (A2:A6,B2:B6,B7,1)

Kết quả công thức tính hàm TREND sẽ cho ra:

#4 Kết Luận

Đối với 2 phương pháp dùng để tính toán một giá trị theo xu hướng tuyến tính “Hàm TREND và FORECAST” đều cho ra một kết quả giống nhau. Tuy vậy, 2 hàm này đều có các điểm khác biệt.

 • Hàm TREND có thể cho ra kết quả là 1 mảng (tùy theo yêu cầu)
 • Hàm FORECAST thì chỉ ra kết quả là 1 số.

+ Theo đó thì giá trị cần dự đoán ở Hàm FORECAST được đặt ở vị trí đầu (x).

+ Còn Hàm TREND giá trị cần dự đoán được đặt ở vị trí cuối (new_x’s).

You May Also Like

About the Author: batdongsanbinhduong24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *