Sinh năm 1988 mệnh gì ? Tuổi Mậu Thìn Nam và Nữ

1988 mệnh gì ? Thông tin về Bảng Tra Cứu (Cunh Mệnh) gia chủ sinh năm 1988 (Tuổi Mậu Thìn) tương ứng với tuổi của gia chủ đã giải đáp thắc mắc về (Cunh Mệnh) của mình!

Sinh năm 1988 mệnh gì ?

1988 tuổi Mậu Thìn sinh mệnh cung gì

Năm sinh: 1988

Âm lịch: Mậu Thìn – Thanh Ôn Chi Long (Rồng ôn hoà)

Ngũ hành: Mộc + Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Mệnh nam: Chấn Mộc

Mệnh nữ: Chấn Mộc

Tương sinh là: Hỏa, Thủy

Tương khắc là: Thổ, Kim

(Cung Mệnh) Nam là: Chấn Mộc thuộc (Đông Tứ Mệnh)

(Cung Mệnh) Nữ là: Chấn Mộc thuộc (Đông Tứ Mệnh)

Bạn đang xem