Sổ hồng chung là gì? Và Những Điều Bạn Cần Phải Biết

Sổ hồng chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ hồng chung là gì?

Sổ hồng chung là gì?

Điều đầu tiên cho những ai sắp hay đang chuẩn bị mua cần hiểu có 2 loại giấy tờ được nhà nước cấp phép theo đúng pháp luật :

  • Sổ Hồng Riêng: Là giấy phép chứng nhận quyền sở hữu riêng (chính chủ) của số lô, thửa bản số và người đứng tên trực tiếp trên sổ (có thể toàn quyền quyết định mục đích sử dụng).
  • Sổ Hồng Đồng Sở Hữu: Là giấy phép chứng nhận quyền sở hữu chung (nhiều người chung 1 sổ) và đứng tên của trên 2 người sở hữu (mục đích sử dụng phải được chấp nhận từ những người trên sổ).

Giá Trị Pháp Lý Của Sổ Hồng Riêng và Sổ Hồng Đồng Sở Hữu?

  • Với 2 Loại sổ này điều có giá trị pháp lý được nhà nước cấp và công nhận, áp dụng phạm vi cả nước với tất cả loại đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Khi mua Đất & Nhà ở sổ hồng đồng sở hữu, chủ sẽ được cấp 1 tờ sổ riêng biệt có giá trị giống cuốn sổ duy nhất. Điều khác biệt ở đây là cuốn sổ của người nào thì sẽ đứng tên của người đó. Trong cuốn sổ thể hiện tổng diện tích sử dụng bao nhiêu giữa các bên mua bán thỏa thuận với nhau.

ƯU ĐIỂM và NHƯỢC ĐIỂM CỦA SỔ HỒNG ĐỒNG SỞ HỮU :

  • Sổ hồng đồng sở hữu có giá trị thấp khá rõ rệt so với sổ hồng riêng, do đó sẽ giúp những ai có thu nhập thấp có thể cho mình quyền sỡ hữu Nhà & Đất để sinh sống và định cư.
  • Điều đó đồng nghĩ với việc nếu bạn sau này không muốn sinh sống ở vị trí đó và bán đi thì giá trị cũng không được cao so với sổ hồng riêng. Ngoài ra, điều mà nhiều người không thích từ sổ hồng đồng sỡ hữu là không được nhiều quyền lợi so với sổ hồng riêng.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn bán Nhà & Đất có sổ hồng đồng sỡ hữu mà một trong số các bên sỡ hữu không đông ý thì việc bán bất động sản đó không được phép. Đó chính là điều mà nhiều khách hàng lo sợ khi có dự định sở hữu sổ hồng chung với người khác.

Có thể bạn quan tâm :

Bạn đang xem